Press Releases

20

May 2020

Ventura CPAP, alternatibong ventilator para sa COVID-19, inihahanda ng IMI

May 19, 2019, Laguna, Philippines. Bilang sagot sa kakulangan ng ventilator na kailangan ng dumaraming COVID-19 patients ng bansa, nagkaisa ang Integrated Micro-electronics, Inc. (IMI) at ang UK-based subsidiary nitong Surface Technology International Limited (STI, Ltd.) upang sumangguni sa mga eksperto, health practitioners, at mga sangay ng gobiyerno hinggil sa pagbuo ng isang lisensyadong Ventura Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) device solution.

Ventura CPAP Prototype
Ventura CPAP Prototype

Ang Ventura CPAP ay isang uri ng ventilator na may kakayahang mag-apply ng patuloy na mild air pressure sa mga pasiyenteng nahihirapang huminga. Ang device na ito ay isang non-profit initiative na hango sa isang off-patent CPAP system na may kakayanang mag-optimize ng oxygen consumption. 

Aprubado ng Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ang paggamit ng Ventura CPAP sa UK. Ang disenyo nito ay lisensyado rin ng University College London Hospital (UCLH) and Mercedes-AMG High Performance Powertrains para magamit sa special conditions tulad ng COVID-19. Mayroon nang basbas ang IMI mula sa UK proponents ng device upang simulant ang manufacturing nito sa Pilipinas. 

Filipino IMI Engineers
Filipino IMI engineers

Ayon sa UCLH, ang paggamit ng Ventura CPAP ay nagbunga ng 60%-70% success rate sa mga COVID-19 patient na kailangang i-intubate at kinalaunan ding gumaling. Kasalukuyan nang nakikipagtulungan ang IMI sa Institute of Biomedical Engineering and Health Technologies (IBEHT) ng De La Salle University upang i-localize ang produksiyon ng Venture CPAP. 

Ang IMI ay isang global technology and manufacturing solutions expert na may headquarters sa Philippines. Ito ang unang nagdaos ng series of multi-industry consultative sessions dito sa bansa. Kabilang sa na nakikipag-ugnayan sa consultative sessions ay si Nick Davey, ang chief technology officer ng IMI. Si Davey ang nag-set up ng research and development team ng STI Ltd. noong 2011. Siya rin ay key member ng UK Ventilator Challenge Consortium na nakikipagtulungan sa UK cabinet officials.

Ang IMI, STI, Ltd., at AC Health ay patuloy sa paghahanap ng iba’t ibang alternatibong ventilator para sa COVID-19 patients.